Prochy psów, kotów i stylowe urny dla zwierząt

Nasze zwierzaki dały nam tyle miłości, radości, pociechy i niezawodnej przyjaźni. Firma Pet Angels świadczy pełne szacunku usługi kremacji dla zwierząt domowych Regina i okolicznym społecznościom. Z dumą zapewniamy, że Twój towarzysz będzie traktowany z najwyższą godnością i szacunkiem.

Pet Angels rozumie integralną rolę, jaką Twój zwierzak odegrał w Twoim życiu i Twoje pragnienie, aby zachować jego pamięć. Jak wygląda proces kremacji i chowania do urny dla zwierząt? Kremacja to odwieczna tradycyjna metoda redukcji szczątków ukochanej osoby. Zwierzak jest delikatnie kładziony w naszym krematorze. Drzwi są zamknięte do czasu zakończenia kremacji i chowania do urny dla zwierząt; zwykle 2-3 godziny. Indywidualne szczątki Twojego pupila są zbierane i umieszczane w wybranej przez Ciebie urnie dla zwierząt. W tej standardowej procedurze zwierzętom przypisywany jest niepowtarzalny numerowany metalowy dysk identyfikacyjny i kremacja odbywa się w oddzielnym obszarze komory kremacyjnej. Ich prochy chowane w urny dla zwierząt są zawsze trzymane oddzielnie od innych zwierząt. Ponieważ dysk identyfikacyjny towarzyszy zwierzęciu przez cały proces kremacji, szczątki można łatwo zidentyfikować na wszystkich etapach. Zostaną Ci zwrócone w wybranym przez Ciebie pojemniku. Zapewniamy, że szczątki, które otrzymasz, to szczątki Twojego zwierzaka.