Ranking najlepszych serwisów sieciowych Jeśli uważasz, że zasługujesz na wszystko to, co najlepsze, dobrze trafiłeś. Na naszych łamach znajdziesz wyselekcjonowane linki do najlepszych serwisów internetowych w polskim Internecie, które przebyły długą drogę, by tu trafić.

Zasady

1. Akceptacja regulaminu dokonywana jest poprzez pierwsze skorzystanie z możliwości serwisu.
2. Administrator może zdecydować o odrzuceniu zgłoszenia do serwisu, lub o konieczności wprowadzenia zmian w opisie propozycji.
3. Osoba dodająca serwis nie może korzystać z opisów stworzonych dla innych witryn. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za proponowane treści.
4. Witryny nie spełniające wymogów regulaminu lub prawa polskiego będą usuwane.
5. Witryny dodawać może osoba będąca ich właścicielem, lub działająca z nim w porozumieniu.
6. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Treść regulaminu i jego zmiany wchodzą w życie z momentem publikacji.